test

Vikariat som socialarbetare

Ansök senast  31.12.2023 14:00

Socialarbetare eller studerande inom socialarbete - kom som vikarie i Varha!

Vikariat av olika längd är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Varhas mångsidiga arbetsmöjligheter.

Du kan arbeta som vikarie för socialarbetare
- om du är legitimerad socialarbetare
- du studerar till socialarbetare och godkänt genomfört grund- och ämnesstudier i socialarbete samt utfört praktik
- om du har slutfört grund- och ämnesstudier i socialt arbete vid ett öppet universitet OCH före studierna vid ett öppet universitet har avlagt socionomexamen eller en för det sociala området lämplig högre universitetsexamen. Med lämplig högre universitetsexamen avses huvudsakligen en examen med samhällspolitik, socialpolitik, sociologi, socialpsykologi som huvudämne. Eftersom studier vid ett öppet universitet inte inbegriper praktik, ska sökanden före det tillfälliga arbetet ha arbetserfarenhet inom det sociala området, vars tillräcklighet arbetsgivaren bedömer enligt uppgiften.

Våra verksamhetsställen finns i alla Egentliga Finlands kommuner. På ansökningsblanketten frågar man på vilken ort du vill arbeta och om du har särskilda önskemål om vilka enheter du vill arbeta i.
Lämna in din öppna ansökan via länken “Lämna in en vikarieansökan”. Din ansökan sparas i vår vikariebank. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt vikariat för dig. Kom ihåg att hålla din ansökan uppdaterad.

Kom med och bli en del av välfärdsaktörer!

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården. I vissa uppdrag krävs att den som väljs för uppgiften lämnar in straffregister om sig själv som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Se även öppna ansökningar för andra yrkesgrupper - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22. Där hittar du också en allmän öppen ansökning om din yrkesgruppen du är intresserad av inte har någon egen anmälan eller om du ännu inte har tillräckligt med studiepoäng för att vikariera som fysioterapeut, men du skulle vara intresserad av andra arbetsuppgifter i Varha.


Läs mer

https://www.varha.fi/rekry

rekrytointi@varha.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Läs om arbetsgivare