Vikariat som  socialarbetare - Vasa stad

Vasa stads social- och hälsosektorn söker en socialarbetare för tiden 1.2.-31.12.2021.

Till en början är arbetet i ett team som gör bedömningar av nya klienters servicebehov. I teamet ingår ledande socialarbetare, 3 socialarbetare, 3 socialhandledare och en handledare.

De huvudsakliga serviceuppgifterna för teamet är:
- att i samarbete med klienten och dess nätverk göra en bedömning av klientens
servicebehov och styra klienten till rätt form av service.
- stöda unga, arbetsföra och personer i behov av särskilt stöd i ärenden som berör
det vardagliga livet, arbete, ekonomi och studier.
- minska på ojämlikheten samt främja delaktigheten och likvärdigheten i samhället.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 817/2015 3 ja 7 §)

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Den uppgiftsbaserade lönen är 3 478,50 €/mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Serviceområdechef Virpi Kortemäki tfn. 040 524 9970
Ledande socialarbetare Johanna Koivusaari tfn. 040 136 3642
E-postadressen är i formen fornamn.efternamn@vaasa.fi

Social- och hälsosektorn / Vuxensocialarbete
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.