Vikariat som socialarbetare, vuxensocialarbetet - Raseborg stad

Raseborgs stad söker en vikarie för socialarbetare till socialarbetet för vuxna för tiden 1.2-31.10.2021.

Välkommen med att utveckla den sociala servicen i Raseborg! Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och utmanande jobb inom avdelningen social service. Avdelningen består av barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete och handikappservice.

Vi söker nu en vikarie för socialarbetare på heltid till vuxensocialarbetet. Teamet består av en ledande socialarbetare, två socialarbetare och tre socialhandledare samt kanslipersonal.

Behörighetskrav: Socialarbetarbehörighet enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 och Valviraregistrering samt goda kunskaper i svenska och finska.

Vi söker dig som är energisk och trivs med teamwork och klientkontakter. Vi förväntar oss att du har social kompetens, kan fungera flexibelt, har förmåga att ta eget ansvar, ser positivt på nytänkande och att du ser fram emot att vara med och utveckla vår verksamhet till att allt bättre stöda och handleda klienter i deras individuella förändringsarbete.

Vuxensocialarbetet är varierande och inspirerande och kräver flexibilitet och förmåga till anpassning och nytänkande. Till din hjälp har du förutom det egna arbetsteamet ett vidsträckt nätverk av mångprofessionellt kunnande både inom kommunen och bland samarbetspartners som verkar i kommunen.

Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering.

Mera information ges av ledande socialarbetare Susann Forstén, tfn 019 289 2252, epost susann.forsten@raseborg.fi.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 331810. Ansökningstiden går ut 25.1.2021 kl. 15.00.

Raseborgs stad tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.


Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Mera information ges av ledande socialarbetare Susann Forstén, tfn 019 289 2252, epost susann.forsten@raseborg.fi.

Vuxensocialarbete
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun