Skip to main content
test
Vikariat som specialklasslärare / Haga skola - Vasa stad

Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker två t.f specialklasslärare med undervisning i liten grupp (undervisning 22vt.) till Haga skola för tiden 1.8.2022- 31.7.2023.

OBS! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång beaktas vid valet.

Haga skola finns i Gamla Vasa. Vi har enkla klasser åk 1-6 och smågruppsundervisning för elever inom det särskilda stödet åk 1-9. Dessutom handhar vi sjukhusundervisning, förberedande undervisning och undervisning vid en boendeenhet. I vår verksamhetskultur är elevens behov i fokus och vi jobbar för inkludering och välmående i skolvardagen.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

Vi värdesätter:
- goda kunskaper om innehållet i styrdokumenten
- att du har en vilja att utforma individuella lärstigar för att stöda enskilda elevers studieframgång
- att du har erfarenhet av att undervisa elever med olika typer av funktionsnedsättningar
- att du kan samarbeta och samverka för elevernas bästa
- att du vill utvecklas som lärare i samverkan med oss andra här i Haga
- att du har erfarenhet av att främja elevernas välmående i skolvardagen
- erfarenhet av olika typer av samarbeten t.ex. till terapeuter, handledare, elevhälsopersonal och framför allt vårdnadshavare.

Du behöver kunna differentiera undervisningen utgående från elevens behov och möjligheter och det är bra att ha erfarenhet av årskursintegrerad undervisning där man utgår från elevens aktuella nivå och behov. Som specialklasslärare kommer du att arbeta årskursintegrerat med elever i årskurs 4-8.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Ann-Christine Loo-Örn, tfn. 040 761 3281

Lär dig mer om oss

Bildningssektorn / Haga skola

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb