Skip to main content
test
Vikariat som speciallärare - Vasa stad

Finskspråkiga grundundervisningen i Vasa stad söker alterneringsledighetsvikarie för speciallärare på Keskuskoulu i språkbadsklasserna 1-6 för tiden 4.1.-13.4.2023. Specialundervisningen sker på svenska.

Kriterier som bör uppfyllas hos alterneringsledighetsvikarien:
- vikarien ska vara arbetslös arbetssökande hos TE-byrån före vikariatet börjar.
- vikarien ska vara arbetslös i minst 90 dagar under en eller flera perioder under den föregående 14 månaders perioden innan alterneringsledigheten börjar.
I följande fall kan en person, vars arbetslöshet har varat endast en dag, anställas som vikarie:
- en arbetssökande som är under 25 år eller över 55 år.
- en person som är under 30 år och som har tagit examen för högst ett år sedan.

Keskuskoulu finns i centrum av Vasa och har ca 430 elever. I skolan har man förutom reguljär undervisning även språkbadsundervisning på svenska samt förberedande undervisning. Till vår arbetsgemenskap söker vi en speciallärare till språkbadsklasserna 1-6.

Specialläraren planerar och genomför deltidsspecialundervisning i samarbete med klasslärarna. Specialundervsningen genomförs som kompanjonundervisning, smågrupps- eller individuell undervisning. Därtill ger specialläraren konsultationsstöd till klasslärarna gällande elever som behöver stöd och deltar i den gemensamma elevvårdsgruppens arbete samt vid behov i möten som gäller enskilda elever.

Behörighet för vikariatet i enlighet med förordningen 986/1998.
I fall behörighet saknas beaktas även obehöriga sökande.

Språkkunskapskravet är goda skriftliga samt muntliga kunskaper i svenska och finska.

Vi förutsätter förmåga att ta ansvar och samarbeta med skolans personal. God kännedom om undervisningsmetoder och stödåtgärder är förutsättningar för en framgångsrik skötsel av vikariatet.

Vi värdesätter erfarenhet av årskurserna 1-6 i grundundervisningen och insatthet i läroplanen samt i trestegsstödet.

Vår stora arbetsgemenskap erbjuder mångsidigt kunnande och stöd i den nya arbetsuppgiften.

Prövotiden är 1,5 månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 49.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Britt Kaskela-Nortamo tfn. 040 730 5561

Lär dig mer om oss

Bildningssektor / Keskuskoulu

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb