Vikariat vid daghemmet - Kaskö stad

Vi erbjuder vikariat, för varierande tid, vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret.

Av de sökande till daghemmet krävs 18 års ålder och till branchen passande utbildning eller tidigare erfarenhet. Vi ser fram emot att du är flitig, tycker om barn och en person som tar tag i saker och är ansvarskännande. Vid daghemmet finns barn vars modersmål är både svenska och finska, och det ses som din fördel, om du kan leda barnen även på det andra inhemska språket.

Läs mer

http://www.kaskinen.fi

Mer om arbetsgivaren

Bildnings- och biblioteksdirektör Sirkka Suurla 040-5042535

Kaskisten kaupunki, Sivistysosasto
Adress: Slussgatan 10, 64260 Kaskinen

Daghemmet Ankaret är ett tvåspråkigt daghem beläget vid havet nära den traditionella Sjöbobacken samt Kvarnskatan.