Skip to main content
test
Vikarie för klasslärare (tj. 323111) - Hangö stad

Ett vikariat som klasslärare i Hangö centralskola lediganslås att sökas senast 7.12.2022 kl 15.00.
I vikariatet ingår även klassföreståndarskap för årskurs 3 och undervisning i gymnastik i högstadiet (6 h).
Vikariatet är för tiden 9.1 - 3.6.2023.

Ansökning sker via www.kuntarekry.fi.

OBS! Bifoga intyg över behörighet till din ansökan.
Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs till tjänst eller befattning uppvisa ett läkarintyg samt straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Prövotiden är 2 (två) månader.

Läs mer

http://www.hanko.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Monica Lönnqvist tel. 040 481 7255
monica.lonnqvist@hanko.fi

Lär dig mer om oss

Bildningsväsendet i Hangö stad

Hangö är Finlands sydligaste stad. Staden omges av hav och är en härlig sommarstad, men även övriga årstider är fantastiska och naturen är speciell med bl.a. kilometerlånga naturstigar och 50 km strandområden. Här bor drygt 8.000 invånare. Den tvåspråkiga staden har cirka 600 anställda, som jobbar i mångsidiga kommunala uppgifter. Det är relativt lätt att hitta en bostad i vår lilla stad - dessutom hjälper vi gärna till med det! Hangö är en rökfri kommun!


Adress: Halmstadsgatan 2, 10900 Hanko
Hangö stad - Rökfri arbetsplats Hangö stad - Vi satsar på orientering

Rekommenderade jobb