Skip to main content
test
Vikarie för lektor i historia, Sursik skola - Pedersöre kommun

Vikarie för lektor i historia, Sursik skola

Placering vid Sursik skola vid tjänsteförhållandets inledande. Av tjänsteinnehavaren förutsätts den behörighet som föreskrivs i lagstftningen, men dessutom ett grundmurat kunnande som pedagog. Vi förutsätter att du som person har hög samarbetsförmåga, förmåga att se eleven, helhetssyn och intresse för nyskapande. Vi förväntar oss också att du är ansvarstagande samt kan arbeta i arbetslag och bygga upp mänskliga relationer. Information och kontakt till vårdnadshavarna skall vara en naturlig del av ditt arbete.

Vi förutsätter även att du är förtrogen med modern teknik som används i undervisningen. Vi värdesätter förmåga och vilja att arbeta med projekt och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 14.12.1998/986. Sökande bör bereda sig på att vid behov genomgå intervju.

Den valda bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enlig lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft. Prövotiden är 3 månader.

Ansökningstiden går ut 23.5.2022 kl. 15.00

Läs mer

https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/vara-skolor/sursik-skola/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Sursik skolas rektor Martin Ahlskog, tel. 044-755 7661 martin.ahlskog@pedersore.fi

Lär dig mer om oss

Sursik skola

Utmärkande för Pedersöre kommuns avdelning för utbildning och fostran är ett decentraliserat skolnät. Inom den svenskspråkiga avdelningen ges förskolundervisningen i samband med dagvård och den allmänbildande grundläggande undervisningen i årskurs 1-6 i särskilda enheter. På årskurs 7-9 sammanförs eleverna från hela kommunen till Sursik skola.


Adress: Sursikvägen 43, 68910 Pännäinen

Rekommenderade jobb