Vikarie för sjukskötare till Villa Göta o Åke - Närpes stad

Vikarie för sjukskötare till Villa Göta och Åke

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår
ett vikariat som sjukskötare på Villa Göta och Åke 78,43 % under tiden 17.5.2021-26.2.2022 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav för befattningen är legitimerad sjukskötare (YH) enligt lag 559/1994 eller tidigare utbildning på institutnivå.

Villa Göta och Åke (tidigare Solbacken) är ett effektiverat serviceboende för 26 klienter med i huvudsak minnessjukdom. I vården lägger vi stor vikt vid klientcentrerad demensvård. På enheten vårdas klienterna till livets slut. På Villa Göta och Åke arbetar man utgående från ett aktiverande arbetssätt och arbetsuppgifter kräver god samarbetsförmåga och förmåga att se helheter samt ett genuint intresse att jobba med dementa patienter och klienter. Vi värdesätter också att du kan arbeta både självständigt och i team, att du har god organisationsförmåga och vilja att både utvecklas och att utveckla och förbättra verksamheten. Som sjukskötare ansvarar du för omvårdnaden av klienterna. I arbetet ingår ansvar för medicineringen, ronder med ansvarsläkaren, ansvar över att ordinationer verkställs och uppföljs och att behövliga mätningar och provtagningar görs.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. För arbetet krävs tillräcklig arbetserfarenhet från yrkesområdet samt lämplighet för uppgiften. Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd. Lönen enligt AKTA.
En prövotid om 4 månader tillämpas i anställningen.

Närpes stad är en rökfri arbetsplats.

Ansökan lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 10.5.2021. Intervjuer görs kontinuerligt och hittas en lämplig arbetstagare kan denna anställas också innan ansökningstiden har gått ut!


Närmare uppgifter ges av enhetsledare Carina Antfolk 040-67 46 084
E-post: förnamn.efternamn@narpes.fi

Läs mer

http://www.narpes.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Enhetsledare Carina Antfolk 040-6746084, e-post: förnamn.efternamn@narpes.fi

Lära dig mer om oss

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!


Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Suggested jobs