Vikarie för språkbadslärare till första klass - Vasa stad

Vikarie för språkbadslärare till första klass - Vasa stad

Vasa stad söker en vikarie för språkbadslärare till Länsimetsän koulu under tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Behörighetsvillkor till vikariatet är enligt förordning 986/1998.

Behörighet som språkbadslärare eller tillräcklig erfarenhet av språkbad förutsätts.

Intervjuerna hålls vecka 17.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Rektor Matti Autio, matti.autio(at)edu.vaasa.fi

Bildningssektor/Länsimetsän koulu
Adress: Vasa, Vasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.
Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.

Mer om arbetsgivaren