Vikarier inom kost- och städservicen - Larsmo kommun

Vikarier  inom kost- och städservicen - Larsmo kommun

Vikarier på kortare och längre tid inom kost- och städservicen

Läs mer

http://www.larsmo.fi

Mer om arbetsgivaren

Kosthålls- och städledare
Karola Dahlbacka 044-7877288, karola.dahlbacka @larsmo.fi
Ansvarig städare Annika Sundelin 0447217336, annika.sundelin@larsmo.fi

Larsmo kommun, Kost- och städservice
Adress: Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto

Larsmo är 365 öar livskraft! En skärgårdskommun kommun med ca 5 300 invånare i Österbotten. Vi vill erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kommuninvånare. Som arbetsgivare vill vi att vår personal skall vara kunnig, motiverad och må bra i sitt arbete samt känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs.