Vikarier inom småbarns.ped.,  morris/eftis m.m. - Larsmo kommun

Vi söker personal för längre och kortare tid inom avdelningen för barnpedagogik

Läs mer

http://www.larsamo.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chef för småbarnpedagogik Malin Stenman

Lära dig mer om oss

Larsmo kommun, avdelningen för barnpedagogik

Larsmo är 365 öar livskraft! En skärgårdskommun kommun med ca 5 300 invånare i Österbotten. Vi vill erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kommuninvånare. Som arbetsgivare vill vi att vår personal skall vara kunnig, motiverad och må bra i sitt arbete samt känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs.


Adress: Norralarsmovägen 30, 68570 Luoto

Suggested jobs