Vikarier och timlärare - Larsmo kommun

Utöver de utannonserade tjänsterna kan det uppstå behov av vikarier och timlärare under läsåret.
Meddela ditt intresse för dessa tjänster genom att lämna in din ansökan under öppen ansökan.

Förutom åk 1-6 och åk 7-9, så finns det även behov av vikarier till förskolan.

Behörigheten för vikariaten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Uppge i din anmälan/ansökan hurudana vikariat du är intresserad av, precisera när du kan stå till förfogande och uppdatera din anmälan vid behov.

Lämna in din ansökan senast 26.6. kl. 15.00!

www.larsmo.fi/Barn och unga/Skolor

Mer om arbetsgivaren

För ytterligare information kontakta respektive skolas rektor.
www.larsmo.fi/Barn och unga/Skolor

Larsmo kommun
Adress: Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto

Larsmo är 365 öar livskraft! En skärgårdskommun kommun med ca 5 300 invånare i Österbotten. Vi vill erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kommuninvånare. Som arbetsgivare vill vi att vår personal skall vara kunnig, motiverad och må bra i sitt arbete samt känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs.