Vikarierande förvaltningssekreterare - Kristinestad

Serviceområdet livskraft anställer i tjänsteavtal en vikarierande förvaltningssekreterare. Anställningen är tidsbunden under tiden 1.12.2021-30.4.2023, med möjlighet till eventuell förlängning.

De huvudsakliga uppgifterna:
- Ansvara för den officiella e-posten.
- Vara ansvarig för stadens officiella anslagstavla.
- Bereda arvoden.
- Centralvalnämndens sekreterare (lokala valarrangemang i de nationella valen)
- Vara protokollförare under stadsstyrelsens sammanträden.
- Bistå med beredningsarbete till stadsstyrelsen.
- Stadsstyrelsens registrator.
- Är den tjänsteinnehavare som leder dokumentförvaltningen.
- Stödfunktioner i anslutning till stadens representation och evenemang
samt utför övriga kansligöromål.
- Vikarierar sekreteraren på serviceområdet för livskraft vid semester och sjukfrånvaro.
- Äldrerådets sekreterare.
- Handikapprådets sekreterare.
- Bistår stadsdirektören vid representation

Vi värdesätter erfarenhet av kommunal förvaltning samt god samarbetsförmåga.

Behörighetskrav är en för uppgiften lämplig högskolexamen, eller annan för uppgiften lämplig utbildning. Förvaltningssekreteraren förutsätts ha goda kunskaper i finska och svenska språken i både tal och skrift.

För anställningen kan en prövotid om sex månader tillämpas. Den som blir vald ska innan anställningen börjar visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Anställningsvillkoren bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbets¬kollektiv¬avtalet (AKTA).


Ansökan med meritförteckning riktas till serviceområdet för livskraft och ska inlämnas senast 1.11.2021 före kl. 16:00.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

www.kristinestad.fi eller Niklas Granö, niklas.grano@krs.fi, tel. 040 546 5812.

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för livskraft

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Staketgatan 1, 64100 Kristiinankaupunki

Rekommenderade jobb