Vikarierande tandläkare - Malax kommun

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral söker en vikarierande tandläkare på heltid för tiden 17.8.2020-31.7.2021 med eventuell möjlighet till förlängning. Behörighetskrav för befattningen är legitimerad tandläkare i Finland. Placering vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral i Malax. Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska samt god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska.

Läs mer

https://www.malax.fi/aktuellt/jobba-hos-oss/

Mer om arbetsgivaren

Ledande tandläkare Ulrica Pada, ulrica.pada@malax.fi eller tfn 06 347 7640, må-to kl. 8-14.

Malax kommun, Hälsovård, Tand- och munhälsovård
Adress: Stampvägen 2, 66100 Maalahti

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral betjänar över 7700 invånare. Inom munhälsovården tjänstgör fem tandläkare, två munhygienister, sex tandskötare och en profylaxtandskötare. Specialvården sköter vi delvis i egen regi och vi samarbetar också med specialtandläkare vid Vasa centralsjukhus.