Vikarieregister inom småbarnspedagogik - Raseborg stad

Vikarieregister inom småbarnspedagogik - Raseborg stad

Raseborgs stad behöver kontinuerligt vikariat för olika uppgifter inom småbarnspedagogik. Det kan vara frågan om korta vikariat eller för längre perioder.

careers@raseborg.fi

Raseborg stad, Bildningssektorn
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren