viro äidinkielen opettaja

viron kielen opetus

Asetuksen 14.12.1998/986aineenopettajan 5§ mukaan sekä viron kielen hallinta.

Tutustu työnantajaan

Pauliina Smolander
Puistopolku 6
02580 Siuntio

Siuntion kunta, Sivistysosasto, Opetuksen tulosalue, Aleksis Kiven koulu
Osoite: Puistopolku 4, 02580 Siuntio

Etsimme Siuntion kunnan Aleksis Kiven koulun osaavaan joukkoomme peruskoulun viro oman äidinkielen tuntiopettajaa 5.10.2020 alkaen.

Aleksis Kiven koulu on yhtenäiskoulu, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun läheisyydessä HSL kulkuyhteyksien varrella ja luonnon välittömässä läheisyydessä. Toimimme toistaiseksi väistötiloissa. Uutta sivistys- ja hyvinvointikampusta suunnitellaan parhaillaan ja se valmistuu lähivuosina. Lisätietoa: https://www.siuntio.fi/sivistys-ja-hyvinvointikampus-1

Aleksis Kiven koulussa opiskellaan laadukasta perusopetusta monipuolisesti ja vastuullisesti. Koulun toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota yhteistyöhön, sosiaalisiin taitoihin, arjen hallintaan ja hyviin tapoihin. Lisätietoa: https://www.facebook.com/akksiuntio/

Etsimme joukkoomme innostavaa viro oman äidinkielen tuntiopettajaa, joka toimii osana luokkarajoja ylittävää yhteistyötä. Arvostamme aktiivista työotetta. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, opetusta tukevaa teknologiaa, mahdollisuuden kehittää ja syventää omaa osaamista sekä mukavan työyhteisön. Tule mukaan osaksi uutta tulevaisuuden kouluamme! -----------------------------------------------------------------------------------------

Kelpoisuus määräytyy asetuksen (986/1998, 5§) perusteella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä.

Perustuslain 125§ mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. - Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. - Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. - Koetellulla kansalaisakunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Sanalla kansalaiskunto ei viitata Suomen kansalaisuuteen.

Virkaan valitun hakijan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävään valitun tulee toimittaa ennen nimityksen vahvistamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus OVTES:n mukainen.