VVS-inspektör - Kirkkonummen kunta

Kyrkslätts kommun söker en VVS-expert.

Kyrkslätts kommun söker till enheten för byggnadstillsyn och underhåll en sakkunnig till uppgifter gällande tillsyn av planering och installering av VVS-system samt energieffektivitet. Befattningsbeteckningen för den ordinarie tjänsten är för tillfället VVS-inspektör.

VVS-inspektörens huvuduppgift är rådgivning, handledning och myndighetstillsyn gällande planering och byggande av fastigheters vatten-, avlopps- och ventilationssystem samt dagvatten och behandling av specialplaner. VVS-inspektören svarar för utvecklings- och handledningsarbetet inom sitt verksamhetsområde.

Dessutom kan handledning i VVS-planeringen av vissa nybyggen och renoveringsprojekt i kommunen och övervakning av hustekniska arbeten ingå i uppgifterna. Innehållet i uppgifterna och tjänstens uppgiftsbeskrivning kan vid behov omarbetas enligt sökandens kunskaper och erfarenhet.

Behörighetskrav för tjänsten är (3000151088) är för uppgiften tillämplig YH-ingenjörsexamen i VVS-teknik eller tidigare motsvarande examen (tekniker). Dessutom ska den sökande ha praktisk erfarenhet av uppgifter som gäller planering av husteknik och/eller övervakning av installationsarbeten. Skötsel av tjänsten förutsätter användning av egen bil.

Vi förutsätter tidigare erfarenhet av hustekniska uppgifter och goda samarbets- och kundbetjäningsfärdigheter, initiativrikedom och förmåga till självständigt arbete. Vi uppskattar projektkunnande.

Vi erbjuder möjligheten att vara med och utveckla byggandet i en växande kommun, ett nära arbetsklimat i en liten organisation och en stabil arbetsgivares förmåner. Kyrkslätt har flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete.

Arbetsvillkoren och lönesättningen för tjänsten fastställs enligt kommunernas tekniska tjänsteavtal. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2950 euro. Därtill betalas yrkestillägg och ett personligt tillägg efter prövotiden. Under prövotiden kan man eventuellt betala rekryteringstillägg. Den slutliga lönen med tillägg är ungefär 3400-3700 euro.
Arbetstiden är 36,75 timmar i veckan.
I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex (6) månader.
Arbetet börjar 16.3.2020 eller enligt överenskommelse.

Vi önskar ansökningar i första hand via systemet Kuntarekry på adressen www.kuntarekry.fi (jobbnyckel 269922). Ansökningstiden går ut 11.2.2020 kl. 12.00

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Mer information ger ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, tfn 040 525 6690, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Samhällstekniska sektorn, Resultatområdet myndighetsverksamhet
Adress: Ervastvägen 2, 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och kommunen hör till HRT-området. Kyrkslätt är en HINKU-kommun som med sitt agerande främjar en minskning av utsläppen av växthusgaser. Antalet anställda är ungefär 2 300, av vilka omkring 250 arbetar inom kommunaltekniska sektorn. Inom kommunaltekniska sektorn pågår flera intressanta planeringsprojekt, och personalens kompetens utvecklas kontinuerligt. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.