Skip to main content
test
Yhteisöohjaaja, Saarnilaakson koulu - Esbo stad

Onko sinulla kokemusta työskentelystä oppilaiden koulupoissaolojen estämiseksi? Osaatko kohdata vaikeassa elämäntilanteessa olevaa nuorta ja hänen perhettään? Keksitkö uusia keinoja kiinnittää oppilaita kouluyhteisöönsä? Oletko osallistunut ryhmien ohjaamiseen ja ryhmädynamiikan kehittämiseen? Onko vahvuuttasi yhteistyö ammattilaisten ja verkostojen kanssa oppilaiden parasta ajatellen? Jos vastasit kyllä mihin tahansa kysymykseen, olet etsimämme yhteisöohjaaja.

Valtakunnallisessa opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimassa Sitouttavan kouluyhteisötyön pilottihankkeessa edistetään koulujen myönteistä toimintakulttuuria, yhteisöllisyyttä ja vähennetään koulupoissaoloja. Etsimme osaavaan, ammattitaitoiseen ja ratkaisukeskeiseen projektiporukkaan uutta yhteisöohjaajaa Saarnilaakson kouluun. Yhteisöohjaaja työskentelee Saarnilaakson pilottikoulussa vuosiluokkien 7-9 oppilaiden kanssa. Yhteisöohjaajan työtehtäviin sisältyy oppilasryhmissä tehtävää työtä, kouluyhteisön hyvinvointityötä vahvistavia toimia sekä yksittäisten oppilaiden ja heidän perheidensä kohtaamista ja ohjaamista. Yhteisöohjaajan työtä ovat esimerkiksi toimenpiteet oppilaiden osallisuuden edistämiseksi, palveluohjaus, välituntitoiminnan suunnittelu ja ohjaus sekä ohjaus- ja motivaatiokeskustelut oppilaan koulunkäynnin tueksi. Oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmädynamiikkaa tukevaa ryhmätoimintaa suunnitellaan ja ohjataan yhdessä luokkien opettajien kanssa. Yhteisöohjaaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä koulujen opetushenkilöstön, opiskeluhuollon ja monialaisen verkoston kanssa.

Suomenkielisen opetuksen koulut on jaettu neljään palvelualueeseen. Jatkossa jokaisella palvelualueella toimii kolme Sitouttavan kouluyhteisötyön pilottikoulua. Saarnilaakson koulu sijaitsee Keski- ja Pohjois-Espoon alueella. Yhteisöohjaajan lähiesimiehenä toimii koulun rehtori. Kaupunkitasoista projektityötä ohjataan ja koordinoidaan Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikössä. Yhteisöohjaaja osallistuu osaltaan myös hankkeen valtakunnalliseen verkostotyöhön sekä pilottityöskentelyn arviointityöhön. Koulujen loma-aikaan yhteisöohjaajan työtä tehdään yhteistyössä Espoon nuorisopalveluiden kanssa.

Työpaikan nimi: Saarnilaakson koulu
Työaika: 38 h 15 min
Tehtävä on määräaikainen.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävään valittavalta yhteisöohjaajalta edellytetään vahvaa ja monipuolista ammattiosaamista perusopetusikäisten oppilaiden kohtaamisen, kasvun, kehityksen ja ohjauksen käytänteissä, ryhmien kanssa tehtävässä työssä ja yksilötyössä. Tehtävään valittava yhteisöohjaaja uskoo positiivisen vuorovaikutuksen voimaan ja keksii monia ratkaisuja erilaisten tilanteiden selvittämiseksi. Yhteisöohjaaja on aidosti kiinnostunut työskentelystä oppilaiden, opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon ja yhteistyöverkoston kanssa koulun arjessa. Yhteisöohjaajan työssä saa hyödyntää omia ammatillisia vahvuusalueitaan. Yhteisöohjaaja on rohkea suunnittelemaan ja kokeilemaan erilaisia toimintatapoja koulun myönteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen ja oppilaiden sitouttamiseen koulunkäyntiin. Tehtävä edellyttää toista ihmistä arvostavaa ja kunnioittavaa työasennetta, joustavuutta, aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä, ryhmän ja yksittäisen oppilaan ohjaustaitoja, itsenäistä työotetta, erinomaista suomen kielen taitoa, dokumentointiosaamista sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tehdä tiimi- ja verkostotyötä.

Arvostamme perhe- ja sosiaalityön tai nuorisotyön palvelukentän tuntemusta. Katsomme eduksi kokemuksen oppilaiden hyvinvointitaitoihin liittyvästä projektityöstä tai kehittämistyöstä.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/saarnilaakson-koulu#section-13566

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä saa lisätietoja 20.-23.6.2022 projektipäällikkö Mari Silvennoinen, puh. 043 826 6091, mari.silvennoinen@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.


Osoite: Hösmärintie 1, 02760 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb