Yhteisöpedagogi

Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle nuorisopalveluihin haetaan hanketyöhön yhteisöpedagogia määräaikaiseen työsuhteeseen 31.7.2021 saakka.

Mikkelin kaupunki toteuttaa nuorten ilmastotoimijuutta tukevan hankkeen Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana.

Hankkeessa kehitetään nuorten ilmastotoimijuutta nuorisotyön keinoin, vahvistetaan nuorten osallisuutta ja vaikutusvaltaa verkostoissa, jotka pystyvät tekemään vastuullisia ilmastotekoja. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 13-25-vuotiaat nuoret, jotka pohtivat ja tekevät valintoja tulevaisuutensa suhteen, eläen itsenäistymisen vaihetta. Ilmastonmuutos koskettaa vahvasti tämän päivän nuoria. Hankkeen tarkoituksena on kanavoida nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja kokemuksia ilmastoteoiksi. Kantavana ideana on lisätä toiveikkuutta ja lievittää mahdollista ahdistusta. Hankkeen toiminta muotoutuu nuorten tarpeista ja toiveista.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta, mahdollistaa nuorten ilmastotoimijuus ja vahvistaa nuorten osallisuutta ilmastonmuutoskeskustelussa. Hankkeen myötä vahvistamme nuorten osallisuutta yhteiskunnan jäseninä. Nuorilla tulee olla paremmat mahdollisuudet saada luotettavaa tietoa. Nuorisotyön on pystyttävä edistämään osallistavaa ja rakentavaa vuoropuhelua.

Kelpoisuusvaatimuksena on yhteisöpedagogi amk-tutkinto tai muu soveltuva, vähintään AMK-tasoinen tutkinto.

Työ vaatii monipuolisia nuorisotyön ohjaustaitoja ja kehittämisosaamista. Arvostamme hakijoissa oma-aloitteisuutta ja luovuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja raportointiin sekä verkostotyön osaamista. Työkokemus mm. nuorten osallisuutta vahvistavasta työstä tai ympäristökasvatuksesta katsotaan eduksi.

Työ sisältää työskentelyä erilaisissa toimintaympäristöissä ja iltatyötä sekä satunnaisesti viikonlopputyötä.

Työaika on yleistyöaika, 38,25h/vko. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, nuorisoalan vaativat ammattitehtävät. Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote. Työsopimuksessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukseen tulee liittää mukaan pdf-tiedostoina työ- ja tutkintotodistukset. Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
https://po1nt.fi/mikkeli/mikkeli/

Tutustu työnantajaan

Nuorisopäällikkö Tarja Sinioja, tarja.sinioja(at)mikkeli.fi, p. 040 584 9210 ja yhteisöpedagogi Sanna Hynninen, p. 040 129 5035 (24.9. saakka)

Mikkelin kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, nuorisopalvelut
Osoite: Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 55.000 asukkaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.

Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi