Yksikön esimies, Villa Piipari

Runosmäen vanhuskeskuksen Villa Piipari on 36 asukkaan osittain tehostetun palveluasumisen ja osittain vanhainkotiasumisen yksikkö. Villa Piiparin asukkaista useimmilla on pitkälle edennyt muistisairaus. Lähiesimiehen tehtävässä eduksi katsotaankin psykiatrinen osaaminen ja erityisesti muistisairaiden hoidon osaaminen. Yksikön esimiehen työ vanhusten asumispalveluissa edellyttää itsenäistä työnotetta, innostusta kehittää toiminnan ja hoitotyön laatua, hyviä yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ja halua toimia moniammatillisessa työyhteisössä laajalla toimialueella. Yksikön toimintaa kehitetään koko ajan vastaamaan entistä paremmin turkulaisten muistisairaiden asumisen ja hoivan tarpeisiin.

Yksikön esimies lähijohtaa oman yksikkönsä toimintaa, asukasprosesseja ja henkilöstöä. Asukasprosessien ja toimintaprosessien johtamista ohjaavat vanhuspalvelulaki, laatusuositukset ja Turun kaupungin vanhuspalvelusuunnitelma. Yksikön esimies vastaa asukasturvallisuuteen liittyvistä asioista (kuten lääkeluvat, poistumisturvallisuus, työvuorosuunnittelun pelisäännöt), henkilökunnan osaamisesta (perehdytys, koulutus) ja omaisyhteistyöstä sekä yksikön kustannusten seurannasta ja ylläpitää yksikössä keskustelua kustannustehokkuudesta. Asukkaiden hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja tavoitteena on edistää asukkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Asukkaan hoidon- ja huolenpidon arvioinnissa käytetään RAI (Resident Assessment Instrument) arviointijärjestelmän mittareita. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Yksikkö sijaitsee Runosmäen kaupunginosassa osoitteessa Varusmestarintie 14, 20360 TURKU.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

asumispalvelujen päällikkö Soile Lahtonen-Kiviranta, p. 050 558 3656, soile.lahtonen-kiviranta@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 1, Runosmäki, Villa Piipari
Osoite: Varusmestarintie 14, 20360 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä