test
Yleisötyön amanuenssi - Karleby stad

Etsimme yleisötyön vankkaa ammattilaista täydentämään innostunutta ja ammattitaitoista K.H.Renlundin museon työyhteisöä Kokkolassa. Meitä on yhteensä 15 henkeä, jotka hoidamme alueellisen vastuumuseon tehtävää Keski-Pohjanmaalla.

Yleisötyön amanuenssi

Yleisötyön amanuenssin tehtävänä on vahvistaa monialaisesti museopalvelun saavutettavuutta ja toteuttaa museon kulttuuriperintökasvatusta tavoittaen sekä laajat yleisöt että oppilaitokset. Kyse on mielenkiintoisesta ja haastavasta tehtäväkentästä, joka sisältää runsaasti kehittämismahdollisuuksia. Toistaiseksi voimassa oleva toimi täytetään 1.2.2022 alkaen.

Palveluissaan museo toteuttaa Kokkolan lapsiystävällisen kaupungin strategiaa ja pyrkii tavoittamaan inklusiivisesti myös eri ikäisiä ja erilaisia ryhmiä. Museo edistää laaja-alaisesti alueellisen kulttuuriperinnön ja taiteen tunnettuutta, joilla se myös pyrkii vahvistamaan kaupungin vetovoimaa. Museo tuottaa yleisötyön palveluita sekä suomeksi että ruotsiksi.

Yleisötyön amanuenssi on yksi museon keskeisistä linkeistä ympäröivään yhteisöön. Hän ylläpitää aktiivista yhteistyötä mm. oppilaitoksiin ja edistää kulttuuriperintö- ja taidekasvatusta. Hän koordinoi ja tuottaa tapahtumia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Hän huolehtii museon näkyvyydestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä osallistuu osaltaan myös alueellisen vastuumuseon toimintaan.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ylempää soveltuvaa korkeakoulututkintoa kulttuuriperinnön tai taiteen alalla sekä pedagogista osaamista ja/ tai vankkaa kokemusta yleisötyöstä tai kulttuurituotannosta. Valittavalta edellytämme lisäksi kykyä monipuoliseen ml. visuaaliseen viestintään, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua molemmilla kotimaisilla kielillä.

Museon työyhteisössä arvostamme näkemyksellisyyttä, yhteistyökykyä ja hyviä sosiaalisia valmiuksia. Edellytämme valittavalta kykyä toiminnan kehittämiseen ja innostunutta otetta museon monipuoliseen tehtäväkenttään.

Valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 1 kk sisällä toimen vastaanottamisesta, koeaika 6 kk. Tehtäväkohtainen palkka KVTES mukaan, työaika 36 h 15 m / vko.

Lisätietoja antaa museotoimenjohtaja Kristina Ahmas 044 780 9574 tai kristina.ahmas(at)kokkola.fi. Hakemukseen, jota ei palauteta, tulee liittää ansioluettelo ja keskeiset todistusjäljennökset. Odotamme sähköistä hakemustasi 21.1.2022 mennessä www.kuntarekry.fi -sivuston kautta, tai kirjallista hakemusta osoitteeseen Kokkolan kaupunki, kirjaamo, K.H.Renlundin museo, PL 43, 67101 Kokkola. Kuoreen merkintä Yleisötyön amanuenssi.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa museotoimenjohtaja Kristina Ahmas 044 780 9574 tai kristina.ahmas(at)kokkola.fi.

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi

K.H.Renlundin museo toimii kulttuurielämältään rikkaassa Kokkolassa. Taiteen ja kulttuuriperinnön ohella museo ylläpitää Suomen ainoata ITE-museota, jonka kokoelmat ovat laajenneet kansainvälisen outsider-taiteen kentälle.


Osoite: Pitkänsillankatu 39, 67100 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Rökfri arbetsplats Kokkolan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb