Ylilääkäri, Nilakka - Kuopion yliopistollinen sairaala

Ylilääkäri, Nilakka

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin Nilakan palvelukeskuksessa on haettavana ylilääkärin virka.

Nilakan palvelukeskus muodostuu Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon terveysasemista. Jokaisella terveysasemalla on lähipalveluna poliklinikkatoiminta, neuvolat, mielenterveysneuvola ja suun terveydenhuolto. Vuodeosastot ja rtg-toiminnot ovat Keiteleellä ja Pielavedellä. Erityistutkimuksia tehdään keskitetysti Keiteleellä ja Pielavedellä (skopiat, rasitus-ekg, UÄ). Toimintamalli on omahoitaja-omalääkäri -malli.

Haussa oleva ylilääkäri vastaa Nilakan palvelukeskuksen henkilöstöstä, taloudesta, toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä muun paikallisjohdon kanssa. Ylilääkärin tehtävässä noudatetaan kokonaistyöaikaa.

Viran kelpoisuusehtoina ovat erikoislääkärin tutkinto soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä hallinnollinen kokemus. Johtamiskoulutus luetaan hakijalle eduksi. Hakijan tulee omata hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, olla kykenevä tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Arvostamme hyvää organisointikykyä, kehittävää työotetta sekä muutosvalmiutta

Palkkaus on liikelaitos Kysterin oman paikallissopimuksen mukainen.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky/Kysteri
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

http://www.kysteri.fi

Tutustu työnantajaan

Haku virkaan tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja virasta antaa toimitusjohtaja Ritva Vitri, p. 044 717 1210.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteri
Osoite: Pielavesi

Kysteri on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yksi palvelualue, jonka tehtävänä on järjestää seitsemän pohjoissavolaisen kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito. Alueella asuu noin 25 000 asukasta. Henkilökunnan määrä on noin 350 henkilöä. Tule ja viihdy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysterissä!