Kanta-Hämeen keskussairaala etsii Hämeenlinnaan vakituiseen virkaan kahta (2) aikuispsykiatrian ylilääkäriä. Toinen ylilääkäreistä vastaa osastotoiminnasta ja toinen avohoitotoiminnasta.

Psykiatrian palvelut on jaettu aikuispsykiatriaan, lastenpsykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan. Aikuispsykiatrialla on Hämeenlinnan yksikössä neljä vuodeosastoa sekä poliklinikka, jotka toimivat samassa rakennuksessa. Lisäksi myös Riihimäen yksikössä on poliklinikka. Osasto- ja avohoidon välimaastossa toimii intensiiviyksikkö, ECT- poliklinikka ja rTMS-hoidot. Moniammatilliset ja koulutetut tiimit huolehtivat asiakkaan yksilöllisen hoitosuunnitelman toteutumisesta. Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa. Tavoitteenamme on edistää asiakkaan itsenäistä arjessa pärjäämistä ja parantaa hänen elämänlaatuaan.

Sairaalamme psykiatrian erikoislääkäreiden kokonaistilanne on kohtalaisen hyvä ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislääkäripulan psykiatrian aloilla. Tällä hetkellä aikuispsykiatrian poliklinikoilla kaikissa vakansseissa on tekijät joko omien virkalääkäreiden ja osin ostopalvelulääkäreiden voimin. Psykiatrian avohoidossa on 74 työntekijää, joista 60 on vakituisia. Psykiatrian osastotoimintojen puolella on 92 työntekijää. Hoitoon osallistuvat tarpeen mukaan erikoislääkäri, hoitajat, psykologi, toimintaterapeutti tai sosiaalityöntekijä.

Mitä tehtävä sisältää?

Olemme suunnittelemassa maailman inhimillisintä Assi-sairaalaa, jonka tulevien psykiatrian yksikön tilojen ja toiminnan suunnittelussa pääset vastuullisesti olemaan mukana ja vaikuttamaan uusien toimintamallien kehittämiseen. Uusien nykyaikaisten tilojen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2025.

Ylilääkärinä vastaat alueesi (osastotoiminnat tai avohoito) lääketieteellisestä johtamisesta, toimit lääkärien lähiesimiehenä ja raportoit toiminnan ja talouden osalta tulosalueylilääkärille. Nyt haussa olevat avohoito- ja osastotoimintojen ylilääkärit jakavat keskenään tulosalueylilääkärin tehtävät niin, että toinen hoitaa tehtäviä pääasiallisesti ja toinen tarvittaessa sijaistaa.

Tulosalueylilääkärin tehtävässä toimit psykiatrian ylilääkärien (osastotoiminnat, avohoitotoiminnat, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria) esimiehenä, kehität ja uudistat toimintaamme kuuluen sairaanhoitopiirin laajennettuun yhtymäjohtoryhmään, potilashoidon ohjausryhmään ja psykiatrisen tulosalueen johtoryhmään. Talousvastuun osalta pääset tekemään yhteistyötä hoitotyön johdon, eli ylihoitajan, kanssa. Tehtävässäsi vastuittesi osalta raportoit johtajaylilääkärille. Tulosalueylilääkärin työssä painottuu hallinnollinen työ, strateginen suunnittelu sekä talouden osaaminen ja seuranta.

Mitä odotamme sinulta?

Edellytämme psykiatrian erikoislääkärin oikeutta tai tutkintoa sekä kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä vaativassa tehtävässä. Katsomme eduksi esimieskoulutuksen ja -kokemuksen sekä taloustaidot. Tehtävä sisältää jonkin verran potilastyötä sekä ensisijassa hallinnollista työtä. Toivomme kehitysmyönteistä ja positiivista otetta työhön. Tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävään hakeminen

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan mahdollisimman pian valintapäätöksen saatuaan määräajassa. Palkkaus määräytyy voimassaolevan Lääkärisopimuksen ja sairaanhoitopiirin lääkäreiden palkkaperusteista hyväksytyn ohjeen mukaisesti. Muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Käytössä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä eli Kantiksessa työskentelee noin 1900 ammattilaista. Tuotamme erikoissairaanhoidon palveluita 11 kunnan alueella 171 000 asukkaalle kahdessa toimipisteessä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Meillä on yhteinen ja kunnianhimoinen tavoite olla maailman inhimillisin perhesairaala. Kantis on koulutus ja kehittymismyönteinen organisaatio, jossa tuemme oman osaamisen kehittämistä. Meillä on monipuoliset henkilöstöetuudet, kuten laajat työterveyspalvelut, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu sekä työmatkaetu. Haluamme tukea työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja meillä on etätyömahdollisuus. Tekemistämme ohjaa arvot: Näytämme esimerkkiä - ylpeydellä, Uskallamme - koko sydämellä, Toimimme - Sinua kuunnellen ja Onnistumme - aina yhdessä.

Kanta-Hämeen keskussairaala on savuton sairaala.

Lisätietoja

http://www.khshp.fi/rekry
http://www.ahvenistonsairaala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tätä rekrytointia hoitaa puolestamme Pointer Search Finland:
Principal Consultant Salla Jämsä, puh. 050 487 2025 tai salla.jamsa@pointersearch.fi

Lisätietoja

Psykiatria

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tuotamme erikoissairaanhoidon palveluja 11 jäsenkunnan 171 000 asukkaalle. Työkavereita meillä on noin 1 900 kahdessa eri yksikössä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Henkilöstöetuuksia meillä on tarjolla monipuolisesti, muun muassa laajat työterveyspalvelut, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu sekä työsuhdematkalippu. Henkilökuntayhdistyksemme Hämeenlinnassa ja Riihimäellä tarjoavat myös monenlaista urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä on lyhyet matkat ja hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hyvät mahdollisuudet työnantajan tukemaan täydennyskoulutukseen.

Kanta-Hämeen keskussairaala on savuton sairaala.


Osoite: Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna

Rekommenderade jobb