Ylilääkäri, Tyks Urologia, Turku

Ansök senast  2.8.2024 14:00

Haemme urologian erikoislääkäriä Tyks vatsaelinkirurgian ja urologian klinikkaan, urologian ylilääkärin virkaan.

Kyseiseen virkaan liittyy urologian kliinisen toiminnan johtaminen ja kehittäminen, esihenkilötyö sekä hallinnolliset tehtävät yhdessä muiden hallintoon osallistuvien henkilöiden kanssa.

Haemme joukkoomme energistä ja innovatiivista urologia, joka pystyy edelleen kehittämään Tyks urologian yksikön toimintaa. Arvostamme vankkaa kliinistä osaamista ja aiempaa kokemusta hallinnosta ja esihenkilötehtävistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä ja tohtorin tutkinto sekä dosentin arvo virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Ilkka Koskivuo ilkka.koskivuo@varha.fi, puh. 02 313 0547 tai Peter Boström peter.bostrom@varha.fi, puh. 02 313 5925

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare