Ylipalomies (miehistövirka) - Kuopion kaupunki

Ylipalomies (miehistövirka)

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 1.7.- 4.8.2019 kello 12.00 mennessä kaksi (2) ylipalomiehen virkaa alkusijoituspaikkana Kuopion Neulamäen toimipiste (miehistövirka).

Virkaa haetaan sähköisesti alla mainitussa osoitteessa.

Ylipalomiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Haettavana olevan ylipalomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on 2144,25 euroa/kk (TS-pisteet 52). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n mukaan ja työnantaja päättää sen puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viran työaika on poikkeusluvan mukainen työaika, keskimäärin 42 t / vk.

Kelpoisuusehdot:

Ylipalomiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus. Haettavana olevaan virkaan sisältyy myös ensihoitajan (perustason) työtehtäviä, joihin edellytetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaista perustason ensihoidon kelpoisuutta.

Lisäksi edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastussukellusohjeen mukaista vaativien pelastussukellustehtävien (taso 1) savusukelluskelpoisuutta. Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen miehistö-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, sekä tehtävään soveltuvan täydennyskoulutuksen.

Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä sekä todistus savusukelluskelpoisuudesta. Ellei valittavalla henkilöllä ole Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin myöntämää lupaa toimia perustason ensihoitajana, hoitovelvoite tulee suorittaa hyväksytysti ennen viranhoidon alkamista. Vaihtoehtoisesti tarkastetaan, hyväksytäänkö viranhoitoa varten valittavalla henkilöllä mahdollisesti voimassa oleva hyväksytysti suoritettu toisen sairaanhoitopiirin perustason ensihoidon kelpoisuus.

Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaa haetaan sähköisen työpaikkahaun kautta, osoite www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Lisätietoja ylipalomiehen virasta antavat palopäällikkö Petteri Hynönen, puh. 044 7188 104, ja apulaispalopäällikkö Kari Antikainen, puh. 044 7188 109.

Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon pelastuslaitos
Osoite: Kuopio

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Tutustu työnantajaan