Skip to main content
test
Ylipalomies - Oulun kaupunki

Haettavana on YLIPALOMIEHEN virka Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksessa. Virka sijoittuu Kuusamon paloasemalle. Ylipalomiehen virka kuuluu miehistön tehtäväryhmään.

Ylipalomiehen tehtäviin kuuluu osallistua sammutus- ja pelastustehtäviin. Ylipalomies toimii sijoituspaikkansa mukaisella paloasemalla tarvittaessa päivittäisten työtehtävien työnjohtajana, yksikönjohtajana ja paloesimiehen sijaisena. Ylipalomies osallistuu pelastustoimen ennaltaehkäisevään toimintaan ja ensivastetoimintaan sekä suorittaa kaluston huolto- ja tarkastustehtävät ja hoitaa oman, erikseen määritetyn vastuualueen tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu kouluttaa oman organisaation henkilöstöä omalla erikoisosaamisalueellaan ja hoitaa esimiehen erikseen määräämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on pelastustoimiasetuksen nro 407/2011 § 6 mukainen miehistön kelpoisuus. Ylipalomiehen viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa BC-luokan ajokorttia ja kaikilta osin SM:n pelastussukellusohjeen mukaista kuntoluokkaa hyvä. Eduksi katsotaan erinomainen kunto, FireFit indeksi 4,5-luokka (SM:n ohje 5/2016 liite 2).

Hakijoiden on sisällytettävä hakemukseensa suostumukset varallaoloon, suppeaan turvallisuusselvitykseen ja fyysisen toimintakyvyn testaamiseen. Hakemukseen on liitettävä SM:n ohjeiden 48/2007 (Pelastussukellusohje) ja 5/2016 (Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä) mukaiset lihasvoiman ja aerobisen kestävyyden alle kuuden kuukauden vanhat testitulokset.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työaika on työn alkaessa poikkeusluvan mukainen työaika.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/6046/2022. Hakemukset on toimitettava 27.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/kuusamo

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat palopäällikkö Petri Hintikka, p. 044 703 8620 ja apulaispalopäällikkö Ari Virtanen, p. 044 703 8902. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Keskuskuja 2, 93600 Kuusamo

Rekommenderade jobb