Ympäristötarkastaja

Työn kuvaus
Haapaveden kaupunki/Ympäristöpalvelut Helmessä (Haapavesi, Oulainen, Siikalatva, Pyhäntä) on haettavana 30.4.2021 kello 15.00 mennessä ympäristötarkastajan (elintarvike- ja terveydensuojelun tehtävät) virka. Virka täytetään 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa ole-vana.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto elintarvikelain (23/2006) 35 §:n ja 88 §:n sekä terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n mukaisesti. Edellytämme kykyä yhteistyöhön, organisointiin, itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Työtehtäviin kuuluu elintarvike- ja terveydensuojelulakien sekä tupakka- ja lääkelain mukaisia valvontatehtäviä, viranhaltijapäätösten valmistelua, lausuntoja sekä muita ympäristöter-veydenhuollon tehtäviä. Eduksi luetaan alalle soveltuva koulutus, perehtyneisyys kunnallisen ympä-ristöterveydenhuollon tehtäviin, erityisesti elintarvike- ja terveydensuojelun valvontatehtäviin sekä Vati- ohjelman käyttö.

Tehtävien hoito edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, ajokortti B- luokkaa sekä oman auton käyttöä virkatehtävissä. Opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus tervey-dentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee toimittaa Kuntarekryn (www.kuntarekry.fi) kautta 30.4.2021 kello 15.00 mennessä.

Organisaation kuvaus
Ympäristöpalvelut Helmi tuottaa elintarvike- ja terveysvalvonnan sekä eläinlääkintähuollon palvelut Haapaveden, Oulaisten, Siikalatvan ja Pyhännän kuntiin sekä eläinlääkäripalvelut lisäksi Raahen kaupungin Vihannin kylään. Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Haapaveden ja Pyhännän kuntiin.

Ympäristöpalvelut Helmi on alueellinen ympäristöterveydenhuollon yksikkö, jonka väestöpohja on noin 23 500 henkilöä. Hallintokuntana on Haapaveden kaupunki ja toimivaltaisena viranomaisena toimii Haapaveden kaupungin alueellinen ympäristöterveyslautakunta.

Lisätiedot
Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä, p. 044-7591 471, harri.heikkila@haapavesi.fi

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä, p. 044-7591 471, harri.heikkila@haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki
Osoite: Rynnäkkötie 1 3krs, Haapavesi

Organisaation kuvaus Ympäristöpalvelut Helmi tuottaa elintarvike- ja terveysvalvonnan sekä eläinlääkintähuollon palvelut Haapaveden, Oulaisten, Siikalatvan ja Pyhännän kuntiin sekä eläinlääkäripalvelut lisäksi Raahen kaupungin Vihannin kylään. Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Haapaveden ja Py-hännän kuntiin.

Suggested jobs