Skip to main content
test

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut Pudasjärvelle, Iihin, Vaalaan ja Utajärvelle. Yksikössä on 8 ympäristötarkastajan virkaa, joista 4 tarkastajaa työskentelee ympäristönsuojelussa.

Haemme Pudasjärvelle YMPÄRISTÖTARKASTAJAA.

Viranhaltijan sijoituspaikka sijaitsee Pudasjärvellä ja toimialueena on koko Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alue. Ympäristötarkastajan työtä pystyy tekemään hybridityönä, josta etätyön osuus voi olla 50-60 %.

Tehtävät painottuvat ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain sekä muun asianomaisen lainsäädännön mukaiseen lupa-, rekisteröinti- ja ilmoituspäätösvalmisteluun sekä em. toiminnan suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Lisäksi tehtäviin voidaan sisällyttää muita kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijan tehtäviä sekä muita työnantajan osoittamia tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on ympäristönsuojelun kunnalliselle tarkastajalle soveltuva korkeakoulututkinto. Edellytämme perehtyneisyyttä ympäristönsuojelun ympäristötarkastajan tehtäviin sekä hyviä tietoteknisiä taitoja, sillä kaikki asiakirjat tulee saattaa sähköiseen muotoon ja tallentaa asianomaisiin sähköisiin järjestelmiin. Kokemus Dynasty-asianhallintaohjelman käytöstä ja kyky valmistella itsenäisesti maa-aines- ja ympäristölupia ovat eduksi. Oma-aloitteisuus, tehokkuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia virkaan valittavalle.

Koeaika on 6 kuukautta. Hyväksyttävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus edellytetään 30 vuorokauden kuluessa viran vastaanottamisesta. B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään. Tehtäväkohtainen palkka on 3015,28 € kuukaudessa ja työaikamuoto on toimistotyöaika. Muut ehdot määräytyvät KVTES teknisen sopimuksen mukaisesti. Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen sekä arvio edellä mainituista eduksi luettavista asioista ja ominaisuuksista sekä suoriutuminen haastattelussa.

Kaikki hakemuksen tiedot pyydetään kirjaamaan KuntaRekryn hakulomakkeelle ilman liitteitä.

Lisätietoja

https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ympäristöjohtaja Jarmo Kelloniemi, jarmo.kelloniemi@pudasjarvi.fi, puhelimitse arkisin p. 0400 433 998 tai ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, kaisa.pikkarainen@pudasjarvi.fi, puhelimitse arkisin p. 0503950366

Lisätietoja

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta, Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut Pudasjärvelle, Iihin, Vaalaan ja Utajärvelle.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa it­senäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta. Lautakunta huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.


Osoite: Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi

Rekommenderade jobb