Ympäristötarkastaja (ympäristöterveydenhuolto)

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Iin, Utajärven ja Vaalan ja Pudasjärven kuntiin. Yksikössä on 7 ympäristötarkastajan virkaa, joista 4 ympäristöterveydenhuollossa.

Haemme ympäristötarkastajaa (ympäristöterveydenhuolto) Pudasjärvelle 1.4.2021 alkaen.

Viranhaltijan sijoituspaikka on Pudasjärvi ja toimialue pääasiassa Pudasjärven kaupungin alue. Työ on kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ympäristötarkastajan (terveystarkastajan) tehtäviä: elintarvikevalvontaa, terveydensuojeluvalvontaa, tupakkavalvontaa ja nikotiinikorvaustuotteiden myynnin valvontaa. Tehtävään sisältyy tarkastustoiminnan lisäksi toimijoiden ohjausta, ilmoitusten käsittelyä, muita viranomaistoimenpiteitä ja muita mahdollisia työantajan määräämiä tehtäviä. Tehtäviin voidaan sisällyttää myös kala- ja maitoalan laitosten elintarvikevalvontaa koko toimialueella.

Viran kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin mukaisesti. Edellytämme työkokemusta elintarvikevalvonnasta, terveydensuojeluvalvonnasta, tupakkavalvonnasta ja nikotiinikorvaustuotteiden myynnin valvonnasta. Lisäksi edellytämme ao. lainsäädännön tuntemusta sekä sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. VATI-tietojärjestelmän osaaminen, Dynasty-asianhallintajärjestelmän tunteminen sekä hyvät vuorovaikutustaidot luetaan hakijalle eduksi.

Koeaika on 6 kuukautta. B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään. Hyväksyttävä lääkärintodistus edellytetään.

Tehtäväkohtainen palkka on 2975,24 € / kk. Työaika on eräiden asiantuntijoiden työaika, tällä hetkellä 37,25 tuntia viikossa. Muut ehdot määräytyvät KVTES teknisen sopimuksen mukaisesti.

Kaikki hakemuksen tiedot pyydetään kirjaamaan KuntaRekryn hakulomakkeelle ilman liitteitä.

Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen sekä hakijalle eduksi luettavat asiat.

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

Tutustu työnantajaan

Ympäristöjohtaja Henri Pätsi, ensisijaisesti sähköpostitse etunimi.sukunimi (at) pudasjarvi.fi tai puhelimitse arkisin klo 13-14 p. 0400433998

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta
Osoite: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupun­kiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut entisen Yli-Iin kunnan alueelle.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa it­senäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta. Lautakunta huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.