Ympäristöterveydenhuollon johtajan virka

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tuottaa hyvinvointi- ja terveyspalvelut sisältäen ympäristöterveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Terveyspalveluissa on uudelleen haettavana

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTAJAN virka

Hakemukset tulee jättää 27.10.2020 klo 14.00 mennessä. Aikaisemmin jätetyt hakemukset huomioidaan haussa.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja toimii ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajana. Tulosalue on jaettu kahteen yksikköön; terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristöterveydenhuollon johtaja kuuluu terveyspalveluiden toimialan johtoryhmään ja lisäksi on läsnäolo- ja puheoikeus kuntayhtymän yhtymähallituksessa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja valittavalta edellytetään kansanterveyslain (928/2005) 41§:n, elintarvikelain (23/2006) 35§:n ja terveydensuojelulain (763/1994) 7§:n 3 momentin mukaista pätevyyttä sekä tehtävään soveltuvaa hyvää kokemusta toimialasta. Lisäksi edellytetään esimieskokemusta, muutostilanteiden hallintakykyä, kehittävää työotetta ja hyvää suomen kielen taitoa.

Työ alkaa sopiuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työterveyshuollon antama todistus terveydentilastaan. Työpaikka on savuton.

Tarjoamme haasteellisia esimiestehtäviä ja miellyttävän työympäristön asiantuntijaorganisaatiossa.

Lisätietoja antaa terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi p. 044 419 5002, paivi.peltokorpi@kalliopp.fi tai
johtava ylilääkäri Risto Olli p. 044 419 5020, risto.olli@kalliopp.fi

Hakemukset virkaan lähetetään sähköisesti Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi tai kirjeitse opinto- ja työtodistusjäljennöksineen, joita ei palauteta, 27.10.2020 klo 14 mennessä osoitteella: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Päivi Peltokorpi, Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska.

Lisätietoja Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta: www.kalliopp.fi.

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi p. 044 419 5002, paivi.peltokorpi@kalliopp.fi tai
- johtava ylilääkäri Risto Olli p. 044 419 5020, risto.olli@kalliopp.fi

Ympäristöterveydenhuolto
Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!