Yrkesutbildad stödperson(Ojamo familjestödscenter) - Lohjan kaupunki

Hej du som är en energisk och engagerad yrkesutbildad stödperson!

Kom och utveckla tjänsterna med yrkesutbildade stödpersoner som vi erbjuder barnfamiljerna i Lojo. Verksamheten med yrkesutbildade stödpersoner är avsedd för klienterna inom öppen- och eftervården. En yrkesutbildad stödperson kan också bidra med en insats under ett barns eller en ung persons placeringsprocess och i utskrivningsfasen.

Vi vill ha dig i vårt tvärprofessionella team där utöver socialarbetare bland annat en familjeterapeut, en psykiatrisk sjukskötare, familjearbetare samt en yrkesutbildad stödperson medverkar. På Ojamo familjestödscenter finns vid sidan av stödtjänsterna också Lojo stads egna mottagnings-/bedömningsavdelningar för barn och unga.

Befattningen som yrkesutbildad stödperson förutsätter utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta självständigt samt förmåga att samarbeta med stödtjänsterna och barnets övriga nätverk. Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer är önskvärt. Arbetet förutsätter körkort och möjlighet att använda egen bli är till fördel. Även kvällsarbete ingår. Vi värdesätter en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera.

Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård. Du har som yrkesutbildad stödperson goda möjligheter att påverka planeringen ditt arbete och dess genomförande.

Behörighetsvillkor är en lämplig yrkeshögskoleexamen.

Kallelserna till intervju skickas vecka 12.

Lönen är 2542,25 €/kk, enligt AKTA. Vid besättning av tjänsten följs 6 månaders prövotid. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet I straffregisterlagen och ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy.

Mer information ges av:
Chefen för Ojamo familjestödscenter Ulla Hellström, tfn 044 374 3227 ulla.hellstrom@lohja.fi
Chefen för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen, tfn 044 374 1225 paivi.kankanen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 6.3.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-46-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Socialservicen
Adress: Ojamoåsvägen 64 B, 08200 Lohja