Att jobba på kommunsektorn

Tietoa työn tekemisestä kunta-alalla. Löydä oma työpaikkasi, katso Kuntarekry.fi

För många är betydelsen av jobbet det viktigaste. På kommunsektorn känner man av betydelsen, t ex inom vården, undervisningen, fostran samt infrastrukturen. Vardagen byggs uttryckligen upp av dessa sektorer för oss finländare.  

Det finns jobb inom alla sektorer såväl i kommunerma som i städerna.  När du söker jobb på kommunsektorn märker du att det finns massor av yrkesbenämningar, t ex lärare, sjukskötare och läkare. I kommunerna finns också allt från restonomer, ekonomer, ingenjörer till fastighetsskötare och informatörer – och det finns tusentals fler proffs.

Hitta jobb i din egen bransch, se lediga jobb.

En organisation – tusentals uppgifter

Städerna och samkommunerna hör till de största arbetsgivarna i landet. Inom dessa mångbranschkoncerner kan du gå vidare i karriären inom din egen bransch eller byta från en bransch till en annan eller gå vidare till chefsuppgifter utan arbetsgivarbyte.  

I och med att kommunsektorns arbetsgivare gärna satsar på arbetstagarnas utbildning kan var och en också utvecklas professionellt.

Tjänste- och arbetsavtalsförhållanden  – kommunsektorns arbetsförhållanden

Kommunarbetstagarna arbetar antingen i tjänste- eller i arbetsavtalsförhållande. Uppgifter i vilka utövas offentlig makt sköts i tjänsteförhållande. Exempel på tjänster: socialarbetarens, lärarens och brandinspektörens uppgifter.

Skillnaden mellan tjänsteförhållande  och arbetsavtalsförhållande är rättslig. Den kommunala tjänstemannalagen tillämpas på tjänsteförhållanden och arbetsavtalslagen tillämpas på övriga arbetsförhållanden.

Kommunsektorn erbjuder också många   

  • vikariat
  • kortvariga vikariat
  • sommarjobb
  • läroavtalsplatser
  • praktikplatser.

Via dessa kanaler öppnas mångsidiga karriärmöjligheter.

Lönesättning

Lönerna inom kommunsektorn består av en uppgiftsrelaterad lön  och en individuell lönedel. Tilläggsersättningar kan gälla arbetstiden och uppnådda resultat.

Den största delen av kommunsektorns arbetstagare hör till AKTA, dvs det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. En del yrkesgrupper, t ex lärarna, läkarna, musikerna och timanställda har dessutom sina egna avtal.  

Aktuell information om kommunsektorns lönesättning finns på Kommunarbetsgivarnas webbplats.