Bästa kommunaktör! Kom med i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb!

Vastuullinen kesäduuni 2017

Kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb ordnas nästa år för sjunde gången. Kampanjens målsättning är att erbjuda över 50 000 ansvarfulla sommarjobb åt ungdomar runtom i landet nästa sommar. Kuntarekry utmanar nu kommuner och kommunala organisationer med i kampanjen! Med gemensamma krafter bidrar vi till att ungdomar ska få en positiv bild av kommunsektorn och dess arbetsgivare.
 

Kampanjen gagnar arbetsgivarna

  • När sommarjobbsprocessen sköts ansvarsfullt förbättras ungdomarnas uppfattningar om arbetslivet och stärker arbetsgivarnas image.
  • Organisationer som deltar har möjlighet att berätta om sig själva som ansvarfulla och intressanta arbetsgivare. Kampanjen erbjuder också synlighet bland unga på nätet: kampanjsidor, sociala medier, kampanjmaterial.
  • Kampanjen omfattar sommarjobbsprocessens olika teman (ansökningstid, introduktion, arbetstrivsel, …) och ger arbetsgivarna i kampanjen synlighet med fokus på den bästa sommarjobbspraxisen.
  • Arbetsgivarna kan utveckla sommarjobbspraxisen tillsammans med andra arbetsgivare (verksamhetsguide, utbildning åt förmän och seminarier om de bästa sommarjobbsprocesserna)
  • Kampanjmaterial åt arbetsgivarens personal förbinder personalen och ungdomarna får  positiva sommarjobbserfarenheter.
  • Tävling om att få titulera sig som årets ansvarsfullaste sommarjobbsarbetsgivare.
  • Sommarjobbsannonser utan separat avgift även på Oikotie och kampanjsidan. Läs mer om annonseringen på Kuntarekry.fi!

Deltagaravgiften för kampanjen är för kommunaktörer 200 € + merv.skatt. Summan är liten men desto lönsammare med tanke på den image som skapas som attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare bland ungdomar.
 

Kampanjen syns även på roadshow i skolorna

Webbplatsen för kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb, Helsingin Sanomats mediautrymme, sociala medier och samarbetet med Ekonomiska Informationsbyrån (Kun koulu loppuu) ger kampanjen ett lyft under hela året.

Deltagarna har även möjlighet att använda sig av kampanjens logga samt kampanjmaterialet i sin egen kommunikation. Dessutom erhålls kampanjens diplom 2017. 

Arbetsgivare som deltar i kampanjen förbinder sig vid sex goda sommarjobbsprinciper: positiva erfarenheter bland sökanden, trivsamt jobb, introduktion och rättvisa, hygglig lön samt skriftligt arbetsavtal och –intyg.

82 procent av unga som besvarade enkäten år 2016 berättade att sommarjobbet ökat på intresset för arbetslivet. 85 procent var till och med av den åsikten att de kan rekommendera sin arbetsgivare även åt kompisarna. Ansvarsfullt sommarjobb arrangeras av Ekonomiska Informationsbyrån och T-Media och de huvudsakliga samarbetsparterna utgörs av Sonera, Nokia, Destia, Oikotie Työpaikat och S-gruppen. FCG Kuntarekry agerar kampanjens expertkumpan.
 

Anmälningar till kampanjen:  http://www.kesaduuni.org/