Frågor om Kuntarekrys roll i rekryteringsprocessen

Här följer frågor och svar som gäller Kuntarekrys roll i rekryteringsprocessen.

1. Ansvarar Kuntarekry för innehållet i arbetsplatsannonsen?

2. Deltar Kuntarekry i beslutsfattandet och marknadskommunikationen under rekryteringsprocessen?

3. Får man vikariat via Kuntarekry genast när man lämnat in en ansökan?

4. Är det alltid samma arbetsplatser och samma information om öppna platser på Kuntarekry.fi och mol.fi?

5. Fungerar Kuntarekry på samma sätt i olika kommuner?

6. Kan alla arbetsgivare se alla ansökningar som finns för tillfället i Kuntarekry?

 

1. Ansvarar Kuntarekry för innehållet i arbetsplatsannonsen?

Nej. Den som publicerar annonsen ansvarar för innehållet i den. Kuntarekry är en elektronisk kanal för arbetsgivarnas arbetsplatsannonser, rekryteringsprocessen och vikariehanteringen. Därför ska frågor som gäller ansökningsblanketten eller arbetsplatsen riktas direkt till arbetsgivaren.

2. Deltar Kuntarekry i beslutsfattandet och marknadskommunikationen under rekryteringsprocessen?

Kuntarekry deltar inte i personval eller beslut, detta sker hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansvarar också för kommunikationen till sökande.

3. Får man vikariat via Kuntarekry genast när man lämnat in en ansökan?

Inte nödvändigtvis. Också i vikarierekryteringen framskrider processen på vanligt sätt, arbetsgivaren behandlar ansökningarna, kallar lämpliga kandidater på intervju och fattar själv alla beslut. Man kan också själv vara i kontakt med arbetsgivaren, om man har frågor.

4. Är det alltid samma arbetsplatser och samma information om öppna platser på Kuntarekry.fi och TE-tjanster.fi?

TE-tjanster.fi (Mol.fi) är arbetskraftsmyndigheternas egen nättjänst. Arbetsgivaren ansvarar för att publicera arbetsplatsannonserna i olika kanaler och med samma innehåll.  TE-tjanster.fi är enbart en publiceringskanal för lediga arbetsplatser. Kuntarekry är ett system via vilket man söker jobben.

5. Fungerar Kuntarekry på samma sätt i olika kommuner?

Kuntarekry är en elektronisk tjänst överallt i landet. Kommunvisa skillnader uppstår i och med att arbetsgivarna har olika rekryteringssätt. Kuntarekry deltar inte i beslutsfattandet, inte heller i kontakten mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

6. Kan alla arbetsgivare se alla ansökningar som finns för tillfället i Kuntarekry?

Nej. Ansökningar är tillgängliga endast för den arbetsgivaren, som ansökningarna riktats till, eller som intresseområdena passar för. Kuntarekry svara för sökandens integritet – inga utomstående har tillgång till sökandens uppgifter eller om man som sökande registrerats som Kuntarekrys användare.