Info om Kuntarekry

Kuntarekry.fi i siffror

  • 1,7 miljoner besökare per år
  • t o m 102 000 besök i veckan
  • över 250 kundorganisationer runtom i landet
  • inemot 3 000 lediga jobb hela tiden

​Kuntarekry.fi är kommunsektorns riksomfattande söktjänst och kommunarbetsgivarnas rekryteringstjänst.

Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet, lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna och kommunägda företag – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen. 

FCG Kuntarekry Oy

Kuntarekry.fi-tjänsten produceras av FCG Kuntarekry Oy, som ingår i Finnish Consulting Group -koncernen. Koncernen ägs av Finlands Kommunförbund. Kommunförbundets projekt utvecklades med statens finansiering under åren 2007-2010 och Kuntarekry.fi-verksamheten inleddes år 2010. Tjänsten utvecklades tillsammans med nästan 20 kommunala organisationer. 


www.fcg.fi