Info om Kuntarekry

Kuntarekry.fi i siffror

  • 1,7 miljoner besökare per år
  • t o m 102 000 besök i veckan
  • över 250 kundorganisationer runtom i landet
  • inemot 3 000 lediga jobb hela tiden

​Kuntarekry.fi är kommunsektorns riksomfattande söktjänst och kommunarbetsgivarnas rekryteringstjänst.

Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet, lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna och kommunägda företag – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen. 

FCG Talent Oy

Kuntarekry.fi-tjänsten produceras av FCG Talent Oy (fusionerats 1.1.2018 av FCG Elbit Oy och FCG Kuntarekry Oy). Bolaget utvecklar moderna, innovativa och användarvänliga programvarulösningar för rekryteringen, hanteringen av personuppgifter, personalutvecklingen samt rehabiliteringsanstalternas verksamhetsstyrning. Huvudprodukten omfattas av Kuntarekry.fi-tjänsten. Andra programvaror är ElbitHR, KuntaHR, KirkkoHR och Kuntomaster.  FCG Talent Oy har utvecklat programvaror för flera olika branscher i över 30 år och ingår i Finnish Consulting Group -koncernen. 


www.fcg.fi