Open vacancy Staden Jakobstad

Personal inom småbarnspedagogiken

Staden JakobstadJakobstad, Bildningssektorn, Dagvårdsavdelningen Jakobstad
Arbetsnyckel: 
111296
Första ansökningsdag: 
1.8.2016
Sista ansökningsdag: 
31.12.2018 00.00
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Deltidsarbete
Skiftarbete
Timjobb
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.8.2016
Arbetsbeskrivning

Vi behöver vikarier för kort tid inom småbarnsfostran bland annat barnträdgårdslärare, barnskötare, assistenter.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med de förordningar som getts om ifrågavarande befattningar. Vi beaktar även studerande inom branschen samt personer som har arbetserfarenhet och som är lämpliga för och intresserade av branschen.

Uppge i din ansökan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Organisationsbeskrivning

Jakobstad är en vacker tvåspråkig stad vid havet. I staden finns nio daghem, varav de flesta är tvåspråkiga. Detta innebär att det på daghemmet finns både svensk- och finskspråkiga avdelningar.

Kontaktuppgifter

Tom Enbacka eller enhetschefer på respektive enhet