Open vacancy Kimitoöns kommun

Korttidsjobb

Kimitoöns kommunKimitoöns kommunKimitoön
Arbetsnyckel: 
127445
Första ansökningsdag: 
31.1.2017
Sista ansökningsdag: 
31.12.2018 00.00
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Deltidsarbete
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Vikariat
Arbetet börjar: 
enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Är du intresserad av att göra kortare vikariat inom t ex barnomsorg, äldreomsorg, hemvård, sjukvård eller hälsovård. Lämna gärna in en öppen ansökan där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med. Vi kontaktar dig om vi har något lämpligt vikariat att erbjuda.

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

förmannen inom respektive sektor, kontaktuppgifter finns på www.kimitoon.fi