Open vacancy Kyrkslätts kommun

Skolpsykolog

Kyrkslätts kommunKyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik och utbildningKyrkslätt
Arbetsnyckel: 
135664
Sista ansökningsdag: 
8.5.2017 12.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.8.2017 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som

SKOLPSYKOLOG inom småbarnspedagogiken och utbildningen fr.o.m. 1.8.2017 eller enligt överenskommelse.

Skolpsykologen fungerar som sakkunnig gällande barns och ungas psykologiska utveckling, psykiska välbefinnande och inlärning. Skolpsykologen samarbetar med elever, vårdnadshavare, skolans personal och olika instanser utanför skolan. God samarbetsförmåga, beredskap att arbeta i mångprofessionella team och vidareutveckla elevvårdsarbetet i förskolan och skolan är önskvärt.

Behörighetskrav: legitimerad psykolog.

De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregistersutdrag (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 8.5.2017 kl. 12.00 under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svenska småbarnspedagogik och utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kontaktuppgifter

Förfrågningar: chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich, tfn 040 733 0264, e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi