Open vacancy Staden Jakobstad

Vikarie för skolgångsbiträden/assistenter

Staden JakobstadUtbildningsverketStrengbergsgatan 1, PB 41Jakobstad
Arbetsnyckel: 
151587
Första ansökningsdag: 
13.9.2017
Sista ansökningsdag: 
31.12.2018 16.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Timjobb
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.9.2017
Arbetsbeskrivning

Vi behöver vikarier för skolgångsbiträden för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn.

Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Organisationsbeskrivning

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.

Kontaktuppgifter

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479, 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.

eller respektive skolas rektor