Open vacancy Sibbo kommun

Barnträdgårdslärare, Mäntymäki daghem

Sibbo kommunSibbo kommun, Bildningsavdelningen, Tjänster för småbarnspedagogikSibbo
Arbetsnyckel: 
156395
Första ansökningsdag: 
3.11.2017
Sista ansökningsdag: 
24.11.2017 14.00
Lön: 
AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
11.12.2017
Arbetsbeskrivning

Målen för småbarnsfostran i Sibbo kommun är främjandet av utvecklingen av barnets fysiska färdigheter och språk. Med hjälp av fysisk aktivitet ger vi barnet positiva erfarenheter av delaktighet och naturnära upplevelser. Kommunens tvåspråkighet är en rikedom som ger en god grund för utveckling av den språkliga kulturen och språkliga färdigheter. Vi stöder och tryggar barnets övergripande välbefinnande genom vår smågruppsverksamhet och via fostringsgemenskapen.

Hej Du som är expert på småbarnsfostran och intresserad av att utveckla ditt arbete! Som pedagog upplever du att barnets inlärningsglädje är lika viktigt som växelverkan inom vård- och fostringsarbetet.

Vi söker nu barnträdgårdslärare med placering i Mäntymäki daghem under tiden 11.12.2017-31.7.2018.

Mäntymäki daghem har 4 finskspråkiga grupper och en ny svenskspråkig grupp för 1-5 åringar. Daghemmet ligger invid goda trafikförbindelser nära Söderkulla centrum. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i stora, trivsamma utrymmen nära naturen och motionsmöjligheter.

Behörighetsvillkoren bestäms i 7 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) och är minst barnträdgårdslärarexamen eller pedagogie kandidatexamen från universitet (barnträdgårdslärarutbildning; småbarnsfostran) eller socialpedagog-, socialhandledar- eller socionomexamen på yrkeshögskolenivå. Studier om minst 60 studiepoäng med inriktning på småbarnsfostran och socialpedagogik ska ingå i examen.

Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, goda kunskaper i finska räknas till godo. Vi värdesätter tidigare arbetserfarenhet inom branschen, god förmåga att samspela och arbeta i team, flexibilitet och ett positivt sinne.

Lönen är enligt AKTA. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på 4 månader. Den valda bör före mottagande av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett straffregisterutdrag enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Vi ber att ansökningarna lämnas in via nedanstående länken senast 24.11.2017 kl. 14. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Organisationsbeskrivning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Sibbo är en rökfri kommun.

Kontaktuppgifter

Närmare upplysningar ger administrativ daghemsföreståndare Sonja Westerlund, tel. 09-2353 7722 eller sonja.westerlund(at)sibbo.fi