Open vacancy Pargas stad

Sommarjobb, Pargas stad

Pargas stadPargas stadPargas
Arbetsnyckel: 
164912
Första ansökningsdag: 
31.1.2018
Sista ansökningsdag: 
2.3.2018 23.59
Lön: 
777€/månad
Arbetets karaktär: 
Sommarjobb
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
i juni eller juli
Arbetsbeskrivning

SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR FÖDDA 2000-2002 SOM LOTTAS UT (25 PLATSER)

Sommarplatserna är avsedda för ungdomar i Pargas som behöver arbetserfarenhet och inte fått arbetsplats i tidigare sommarjobbslotterier.

Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut 25 ungdomar som kallas till en intervju innan de erbjuds en arbetsplats. Alla som intervjuas kommer att få ett jobb, staden försöker så långt som möjligt beakta sommarjobbarens egna önskemål om arbetsplats och tidpunkt för sommarjobben.

Exempel på arbetsplatser:

Vårdarbete

Dagvårdarbete/annat job med barn

Park- och annat utearbete

Fastighets- och underhållsarbete

Arbetsförhållandena har en arbetstid på 30 timmar i veckan och är en månad långa. Lönen är 777 euro/månad. Sommarjobben är under skolornas semestertid, i juni, juli eller början av augusti.

Platserna söks elektroniskt på www.kuntarekry.fi (jobbnyckel: 164912) senast 2.3.2018.

Utlottningen sker vecka 10. En lista på de valda publiceras på stadens hemsida och på stadens anslagstavlor. De som blivit valda i utlottningen kallas till intervju till ungdomsverkstaden Aktiva inom mars månad.

Organisationsbeskrivning

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Kontaktuppgifter

Peter Lindroos, personalchef tfn 044 358 5832
Jan Alander, personalsekreterare tfn 040 488 6019
Martina Högman, Aktiva tfn 040 4885657