Open vacancy Kimitoöns kommun

3 Närvårdare (äldreomsorgen)

Kimitoöns kommunOmsorgsavdelningenKimitoön
Arbetsnyckel: 
168652
Första ansökningsdag: 
14.2.2018
Sista ansökningsdag: 
1.3.2018 14.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
12.3.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi anställer fr.o.m. 12.3.2018 eller enligt överenskommelse

3 NÄRVÅRDARE i tillsvidareanställning

med nuvarande placering vid Almahemmets och Silverbackens effektiverade serviceboende.

Behörighetsvillkor: närvårdar- eller primärskötarexamen samt goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Lön enligt AKTA. Den som väljs ska inlämna ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Prövotid 4 mån.

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

T.f. förman Sari Blomqvist tfn 4260 627 eller förman Heli Asplund tfn 4260 630