Open vacancy Borgå stad

Barnträdgårdslärare

Borgå stadSagobackens daghemBorgå
Arbetsnyckel: 
180765
Första ansökningsdag: 
16.5.2018
Sista ansökningsdag: 
31.5.2018 15.00
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.8.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Tjänster inom småbarnspedagogik i Borgå söker en svenskspråkig barnträdgårdslärare i förskolegrupp till Sagobackens daghem för tiden 1.8.2018-31.7.2019.

Inom våra tjänster inom småbarnspedagogik här i Borgå gillar vi utveckling och vi har ett aktivt och aktuellt arbetsgrepp. Vi tar god hand om personalens kunnande och arbetsförhållandena. I vår kurskalender finns många utbildningar som personalen regelbundet kan delta i. Vi har ersatt gamla daghemsbyggnader med nya byggnader och utvecklingen fortsätter. Våra barngrupper har i regel två barnträdgårdslärare och en närvårdare. Antalet barn per fostrare i barngruppen är ännu sju barn som fyllt tre år och vi har inte begränsat rätten till småbarnspedagogik.

Behörighetskravet är kompetens enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005).

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotid på fyra månader tillämpas.

Skicka din ansökan senast 31.5.2018 före kl. 15.00 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Mera information ger daghemsföreståndare Catharina Lindstedt tfn 040 510 4213