Open vacancy Hangö stad

Barnskötarbefattning 220304, svenskspråkig

Hangö stadHangö stad, småbarnspedagogikenHangö
Arbetsnyckel: 
182927
Första ansökningsdag: 
15.5.2018
Sista ansökningsdag: 
28.5.2018 15.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.8.2018
Arbetsbeskrivning

Kompetensfordringar för närvårdare beskrivs i Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (29.4.2005/272) § 8. Lönen utbetalas enligt AKTA.
För den svenskspråkiga befattningen fordras god muntlig och skriftlig kompetens i det svenska språket.
Kunskap i det finska språket räknas som merit.
Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs till befattning uppvisa ett straffregisterutdrag innan befattningen mottas. Även ett läkarintyg bör uppvisas.

Organisationsbeskrivning

Befattningen är inom småbarnspedagogiken i Hangö stad, varierande barngrupper 1.8.2018 - 31.7.2019

Kontaktuppgifter

Dagvårdschef Birgitta Mannström, tel. 040 159 5180, birgitta.mannstrom@hanko.fi