Open vacancy Kimitoöns kommun

Närvårdare_vikariat

Kimitoöns kommunOmsorgsavdelningenKimitoön
Arbetsnyckel: 
190115
Första ansökningsdag: 
28.6.2018
Sista ansökningsdag: 
18.7.2018 23.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
6.8.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi anställer

1 NÄRVÅRDARVIKARIE inom effektiverat serviceboende och VIH Lammala fr.o.m. 6.8.2018.

Nuvarande placering inom äldreomsorgen.
Behörighetsvillkor för närvårdare: närvårdar- eller primärskötarexamen samt goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Lön enligt AKTA.

Det är önskvärt att vaccinationsskyddet är i skick enligt lagen om smittsamma sjukdomar § 48.

Kontakta förman Heli Asplund tfn 02-4260 630 eller äldreomsorgschef Eva Manelius tfn 02-4260 601 för mer information.

Ansökan lämnas in via Kuntarekry.fi eller skickas till Kimitoöns kommun, Omsorgsavdelningen, Vretavägen 19, 25700 Kimito senast 18.7.2018 kl. 23.00.

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

Förman Heli Asplund tfn 02 4260 630 eller äldreomsorgschef Eva Manelius tfn 02 260 601.