Tidsbunden barnträdgårdslärare

Siuntion kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuksen tulosalueAleksis Kivi vägen 1 Sjundeå
Arbetsnyckel: 
198467
Första ansökningsdag: 
11.10.2018
Sista ansökningsdag: 
31.10.2018 23.59
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
7.1.2019
Arbetsbeskrivning

Barnträdgårdsläraren fungerar i barngruppen för att planera, förverkliga, utvärdera och ansvara för den pedagogiska miljön tillsammans med andra aktörer och familjer i småbarnsfostran.

Utbildning och arbetserfarenhet

Behörigheten för befattningen inom småbarnsfostran bestäms av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005).

Uppgifter om arbetsförhållandet

Befattningen är tidsbunden för tiden 7.1. - 30.6.2019.

Lönen och arbetstiden följer AKTA:s rekommendationer. Prövotiden är tre månader. Den som väljs till befattningen måste innan mottagandet av denna förevisa ett godkänt intyg från kommunens arbetsplatshälsovård över sitt hälsotillstånd samt utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i straffregisterlagen.

Ansökningstiden går ut den 31.10.2018.
Ansökningar i första hand via Kuntarekry (www.kuntarekry.fi)

Organisationsbeskrivning

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.

Kontaktuppgifter

Serviceområdesansvarig Eva Nygård, tfn 044 386 1043, e-post: eva.nygard@siuntio.fi