Open vacancy Staden Jakobstad

Vikarie för lärare

Staden JakobstadUtbildningsverketStrengbergsgatan 1, PB 41Jakobstad
Arbetsnyckel: 
205065
Första ansökningsdag: 
23.11.2018
Sista ansökningsdag: 
31.12.2019 15.00
Lön: 
UKTA
Arbetets karaktär: 
Timjobb
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.12.2018
Arbetsbeskrivning

Vi behöver vikarier för lärare för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn, klasslärare, ämeslärare, speciallärare.

Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Organisationsbeskrivning

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.

Kontaktuppgifter

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479, 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.

eller respektive skolas rektor