Open vacancy Staden Jakobstad

Rektor för Kyrkostrands skola

Staden JakobstadBildningsverketStrengbergsgatan 1, PB 41Jakobstad
Arbetsnyckel: 
205252
Första ansökningsdag: 
25.11.2018
Sista ansökningsdag: 
10.12.2018 15.00
Lön: 
UKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.1.2019
Arbetsbeskrivning

Rekktor för Kyrkostrands skola.

Kyrkostrands skola söker en rektor med visioner och klara mål för verksamheten.
Rektorn är den pedagogiska ledaren för skolan men ansvarar även för personalen, ekonomin, administrationen och marknadsföringen av skolan. I Kyrkostrands skola är speciellt de administrativa färdigheterna viktiga. Social kompetens är en grundförutsättning för att leda en stor enhet med mycket personal.

Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Skolan fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning från förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. I Kyrkostrands skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.

Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet inför nya saker. Målet är att eleverna växer till ansvarsfulla samhällsmedlemmar som aktivt kan påverka sitt eget liv.

Behörigheten för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Behörighetskravet är rektor för grundläggande utbildning.

De som kallas till intervju tar med sig examensbetyg i original. Sökande som kallas till intervju skall även vara beredda på att genomföra ett personlighetstest. Tjänsten besätts med sex (6) månaders prövotid.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Organisationsbeskrivning

Jakobstad är en trivsam och växande industristad, som vi bygger tillsammans och där alla finner sin plats.

Kontaktuppgifter

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479, 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.