Open vacancy Staden Jakobstad

Vikarie i specialklass

Staden JakobstadUtbildningsverketStrengbergsgatan 1, PB 41Jakobstad
Arbetsnyckel: 
206044
Första ansökningsdag: 
29.11.2018
Sista ansökningsdag: 
10.12.2018 15.00
Lön: 
UKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
14.1.2019
Arbetsbeskrivning

Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. I Kyrkostrands-Jungmans skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.

Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet inför nya saker. Målet är att eleverna växer till ansvarsfulla samhällsmedlemmar som aktivt kan påverka sitt eget liv.

Behörigheten för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Behörighetskravet är specialklasslärare, speciallärare.

Organisationsbeskrivning

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.

Kontaktuppgifter

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479, 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.
Rektor Johan Nygård
06 786 3539, 044 785 1356
johan.nygard@edu.jakobstad.fi